laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Vítame Vás v našom svete...

NAŠA SPOLOČNOSŤ SA SNAŽÍ VYTVÁRAŤ KOMPLEXNÝ SVET SLUŽIEB, KTORÝCH CIEĽOM JE RIEŠENIE ŠPECIFICKÝCH POTRIEB KAŽDÉHO NÁŠHO ZÁKAZNÍKA BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ANALYTICKÉ ALEBO MEDÍCINSKE TECHNOLÓGIE. VRÁMCI SNAHY DOSIAHNÚŤ TENTO CIEĽ SA NEUSTÁLE SNAŽÍME PODNIKAŤ ZLEPŠUJÚCE KROKY A ZMENY, VĎAKA KTORÝM MÔŽEME POMÁHAŤ A PODPOROVAŤ STÁLE SA ROZPRASTAJÚCU SKUPINU NAŠICH SPOKOJNÝCH KLIENTOV.
image_5.png

O Nás

MEDIC LABOR S.R.O. AKO VÝHRADNÝ ZÁSTUPCA PERKINELMER LIFE & SCIENCE NA SLOVENSKU PONÚKA ŠIROKÚ ŠKÁLU LABORATÓRNEHO A MEDICÍNSKEHO VYBAVeNIA, POČNÚC LABORATÓRNYMI PRÍSTROJMI A ŠPECIÁLNYMI MEDICÍNSKYMI A IT TECHNOLÓGIAMI AŽ PO SPOTREBNý MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO PRE VÝSKUM, MEDICÍNU, BIOCHÉMIU, ATĎ.

Technológie

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE POSKYTOVATEĽOM VYSPELÝCH TECHNOLÓGIÍ OBZVLÁŠŤ V MEDICÍNSKEJ, LABORATÓRNEJ A IT OBLASTI. NAŠOU HLAVNOU PRIORITOU JE ZABEZPEČENIE SYSTÉMOVEJ INTEGRÁCIE V PLNOM ROZSAHU ZADANÉHO PROJEKTU. 

Produkty

AKO VÝHRADNÝ ZÁSTUPCA PERKINELMER VÁM VIEME PONÚKNUŤ ŠIROKÚ ŠKÁLU LABORATÓRNEHO VYBAVENIA V TOP KVALITE, KTORÉ JE VYUŽÍVANÉ V BEŽNEJ ANALYTICKEJ PRAXI ROVNAKO AKO VO VÝSKUME A VÝVOJI.

Servis a Podpora

NAŠI SERVISNÍ A APLIKAČNÍ ŠPECIALISTI SÚ PRIPRAVENÍ POMÔCŤ VÁM RIEŠIŤ VAŠE PROBLÉMY A ODPOVEDAŤ NA VAŠE OTÁZKY. PRE DOSIAHNUTIE TOHTO CIEĽA PONÚKAME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM SERVISNÝ KONTRAKT, KTORÝ VÝRAZNE ZNIŽUJE CELKOVÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKU PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA.

Search